Podmínky ochrany osobních údajů

Našich 5 hlavních zásad:

 • Důvěra je pro naši firmu zcela zásadní hodnota. Vaší důvěry si vážíme a nehodláme s ní jakkoliv hazardovat. 
 • Požadujeme od Vás naprosto nutné minimum údajů.  
 • S vašimi osobními údaji, které od Vás získáme, neobchodujeme. 
 • Neposíláme spam. 
 • Vaše osobní údaje využijeme pouze v rámci plnění smlouvy - doprava zboží, informování o průběhu stavu objednávky, komunikaci mezi námi 

 

Osobní údaje, které potřebujeme pro uskutečnění objednávky:

Jméno a příjmení  - ať víme, komu zboží poslat

Úplná poštovní adresa  - abychom věděli, kam vám máme zboží poslat

Telefon - pro potřeby dopravce a pro nás v případě komplikací

E-mail - pro potvrzení objednávky, zaslání údajů pro platbu a o informování o cestě balíčku, případně pro potřeby komunikace mezi námi

Bankovní spojení – o to požádáme pouze v případě, že budeme vracet peníze na Váš účet - na základě reklamace, či odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě

 

Osobní údaje, které potřebujeme pro vyřízení dotazu:

Jméno a příjmení  - ať víme, jak vás oslovit

E-mail - ať víme, kam máme zaslat odpověď

Tyto vaše osobní údaje budou uloženy u dotazu po dobu max. 12 měsíců. Na vaši žádost je smažeme okamžitě.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

 

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1.) Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Czech Ski and Snowboard s.r.o., IČ: 25082396, DIČ CZ25082396, se sídlem Cukrovarnická 483/42, Praha 6, 162 00 , vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka L 303 (dále jen: „správce“).

 

2.) Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa:

Czech Ski and Snowboard s.r.o.
Cukrovarnická 483/42
Praha 6, 162 00

Eshop: https://fanshop.czech-ski.com/
E-mailová adresa: fanshop@czech-ski.com
Telefonní číslo: +420 737 741 574

 

3.) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.) Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 

2) Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, 

3.) Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1.) Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu). 
 • u dotazu z rychlého kontaktního formuláře je to max 12 měsíců. Na vaši žádost údaje smažeme okamžitě. 

2.) Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.) Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, 
 • zajišťující marketingové služby. 

Jedná se o tyto společnosti:
PPL s.p. (doprava zboží) IČ 25194798
MONETA Money Bank, a.s. (finanční služby) IČ 25672720

Smartsupp.com s.r.o. (analýza) IČ 03668681

2.) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva

1.) Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR  
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

2.) Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1.) Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.) Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 28.6.2021.

Zpět do obchodu